26/03/2024

[Cảnh Báo] Tập đoàn Fuji Medical cảnh báo việc nhập khẩu trái phép máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki và những cửa hàng kinh doanh, bảo hành trái phép tại Việt Nam

 [Fujimedical.vn] Tập đoàn Fuji Medical cảnh báo việc nhập khẩu trái phép máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki và những cửa hàng kinh doanh, bảo hành trái phép tại Việt Nam.

Tập đoàn Fuji Medical cảnh báo việc nhập khẩu và bảo hành trái phép máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki tại Việt Nam

Tập đoàn Fuji Medical cảnh báo việc nhập khẩu trái phép máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki và những cửa hàng kinh doanh, bảo hành trái phép tại Việt Nam

Tập đoàn Fuji Medical cảnh báo việc nhập khẩu và bảo hành trái phép máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki tại Việt Nam