# Giải mã: nước ion kiềm có tốt không?

Giải mã: nước ion kiềm có tốt không?

Những quảng bá quá lố hay cách “thần thánh hóa” vô hình trung gây hiểu nhầm cho người đọc, ảnh hưởng đến ngành lọc nước điện giải nói chung. Tuy nhiên, không thể vì điều này mà cho rằng nước có tác dụng không tốt, đi ngược với các giá trị khoa học đã được công nhận.

Trước nhiều thông tin sai lệch, chuyên gia đã giải thích thực hư về nguồn nước ion kiềm nhằm giúp người dùng