Các dòng máy điện giải tạo nước ion kiềm giàu hydro
Bộ lọc sản phẩm
  • Hãng sản xuất

  • Khoảng giá

  • Tấm lá điện phân

  • Nước tạo ra

Kangen - Enagic

6

Panasonic

2

Atica

3

OSG

2

Crewelter

2

Tyent

2

Trimion

2

Ionia

5

Mitsubishi

1

Fuji

3
Back To Top